Online Assembly- Pre Primary 2021-22 Chinmaya Vidyalaya, Kollam.

Republic Day Celebration 2022 @ Chinmaya Vidyalaya, Chandanathope, Kollam

Vivekananda Jayanthi#12 January#National Youth Day 2022 #Chinmaya Vidyalaya, Kollam

National Youth Day- Sanskrit Department – Chinmaya Vidyalaya, Kollam